Przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi dysfunkcjami Trening słuchowy metodą Tomatisa, Integracja sensoryczna, Fizjoterapia, Terapia behawioralna, Muzykoterapia, Bajkoterapia, Arteterapia, Hipoterapia, Dogoterapia, Neurologopeda, Surdologopeda, Psycholog, Oligofrenopedagog, Pedagogizacja i wsparcie rodzica oraz rodziny Terapia taktylna dr S. Masgutowej, Masaż Shantal, Gimnastyka mózgu Dennisona, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego Sherborne, Dotyk i Komunikację Knill`a,  Terapia ręki.

mgr Monika Szmigiel ? dietetyk – absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunkach Dietetyka oraz Zdrowie publiczne.
Uczestniczyłam w licznych konferencjach dotyczących żywienia dzieci, dorosłych, osób starszych, zdrowych i chorych. Prowadzę własną poradnię dietetyczną VictusLive, pracując z osobami dorosłymi oraz z dziećmi mającymi problemy z odżywianiem, zaburzeniami metabolizmu, z chorobami wymagającymi ograniczeń dietetycznych. Doświadczenie zdobywałam podczas praktyk w szpitalach, poradniach dietetycznych, stacji San-Epid, przedszkolu, żłobku, domach opieki. Prowadzę wykłady, kursy i szkolenia dotyczące tematyki żywieniowej. Jestem twórcą programu ?Pomóżmy naszym dzieciakom? ? warsztaty oparte na autorskim programie kierowanym do rodziców dzieci, u których zdiagnozowano autyzm.
Na co dzień jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci, dla której ich zdrowy styl życia i nauka prawidłowych nawyków żywieniowych jest fundamentalnym elementem wychowania.

mgr Katarzyna Wieczorek – artysta plastyk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Artystycznym, obroniła dyplom w 2014 roku, otrzymując tytuł magistra sztuki; nauczyciel rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym w Wodzisławiu Śląskim 2014/2015, polonista, absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia magisterskie), laureatka stypendium Ministra Edukacji Narodowej, czynnie działająca w wielu kołach naukowych (wystąpienia na konferencjach naukowych i publikacje), autorka wystaw zbiorowych i indywidualnych.
Od maja 2015 roku współtworzy ?Słoneczną Galerię?, będącą projektem ?Urtica Dzieciom?, prowadząc cykliczne warsztaty plastyczne w GCZD w Katowicach na Oddziale Onkologii, Hematologii i Chemioterapii, animując działania plastyczne, które wspierają małych pacjentów w ich powrocie do zdrowia, poprzez arteterapię, a także rozwijając zdolności uczestników warsztatów, poprzez indywidualizację metod pracy z nimi oraz przyjazne towarzyszenie aspiracjom do pokazania się szerszej publiczności (ekspozycja prac, przygotowanie uczestnika warsztatów do debiutu na wystawie finalizującej edycję ?Słonecznych warsztatów?2015), wykorzystując różnorodne pomysły i techniki plastyczne.
Interesuje mnie wartość terapeutyczna sztuki, ze szczególnym wyakcentowaniem dojrzewania do osiągnięcia równowagi pomiędzy koordynacją pracy oka i ręki. Aby nie tylko sprawnie wykonać, to, co się urodziło w wyobraźni, ale i by efektowniej służyć tym, którzy pragną czerpać z wartości leczniczych sztuki, nieustannie pracuję nad swoim warsztatem oraz podnoszę kwalifikacje i wzbogacam doświadczenie zawodowe.
Potrafię zachwycić się prostotą codzienności, w której odsłania się piękno każdego człowieka. Próbuję wyrazić te momenty, tworząc portrety.
Dewiza twórcza:
Tworzę wizerunki ludzi, bo uważam, że każdy człowiek ma w sobie coś wartościowego i pięknego , co warto wydobyć i pokazać.

mgr Elżbieta Filipowicz – Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach psychologia stosowana oraz zdrowie publiczne spec. ratownictwo medyczne. Ukończyła również 4-letni kurs psychoterapii psychodynamicznej w Szpitalu Babińskiego w Krakowie.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i dorosłymi w oddziałach szpitalnych (m.in. neurologicznym, rehabilitacyjnym, psychiatrycznym), poradniach zdrowia psychicznego oraz przedszkolach.
W ?Niebieskim zakątku? pracuję jako psycholog, diagnozuję oraz prowadzę terapie. Do moich ulubionych form terapii zalicza się Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Wiele lat temu urzekła mnie ona swą naturalnością i prostotą. Uczestnictwo dziecka w ćwiczeniach oraz zabawach opartych na ruchu i relacji z innymi osobami, stymuluje jego rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy. Zdobywa ono zaufanie do siebie, poznaje swoje możliwości, uczy się nawiązywać kontakty z otoczeniem oraz twórczo wyrażać siebie. Również dorośli i terapeuci, ćwiczący wraz z pociechami, odnajdują w sobie coś z dziecka.

mgr Katarzyna Tomaszewicz – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Filologicznego. Uzyskała stopień magistra na kierunku filologia polska. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne.

W ” Niebieskim Zakątku” pracuję na stanowisku pomoc wychowawcy. Wspieram również prowadząc zajęcia muzyczne oraz z religii.

Jestem osobą twórczą, chętnie podejmuję nowe wyzwania. Lubię pracę z dziećmi, sprawia mi wiele radości i satysfakcji. W wolnych chwilach gram na gitarze, śpiewam. Chętnie poświęcam czas na przeczytanie ciekawej lektury. Uwielbiam muzykę irlandzką. Serdecznie zapraszam do „Niebieskiego Zakątka”.

mgr Patrycja Parysz ? Oligofrenopedagog – Pracuję z dziećmi od 2007 r. Moje doświadczenie zdobyłam w przedszkolach oraz w szkołach dla dzieci normalnie rozwijających się jak również w specjalnych. Początkowo byłam opiekunką, przeprowadzałam urodziny tematyczne dla dzieci. Po studiach doświadczenie zdobyłam pracując w przedszkolach. W 2012r praca w Szkole specjalnej uświadomiła mi, że chcę się rozwijać zawodowo z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Odbyłam dodatkowe studia w tym kierunku oraz wiele doskonaleń zawodowych: m.in. Kurs komunikacji z osobami z autyzmem i innymi pokrewnymi zaburzeniami w dziedzinie PECS, Kurs trzystopniowy ? Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, kurs z metody werbo tonalnej, liczne szkolenia z komunikacji alternatywnej. Pogłębianie wiedzy umożliwiały mi wyjazdy z terapeutą, gdzie uczestniczyłam w wielu szkoleniach, głównie o tematyce z zakresu komunikacji alternatywnej. Byłam również asystentem dziecka z Zespołem Retta. Od 2013r współpracuje z instytucją, w której prowadzę zajęcia indywidualne w środowisku domowym z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, wszelakimi upośledzeniami, schizofrenią, często są to dzieci, którym choroba uniemożliwia uczęszczanie do szkoły. W 2014r pracowałam w przedszkolu specjalnym, gdzie cały czas się rozwijałam i zdobywałam doświadczenie. W 2015r podjęłam pracę w Szkole Podstawowej, gdzie uczęszczały dzieci zdrowe, lecz szybko podjęłam decyzję zmiany i wróciłam do pracy z dziećmi takimi jak w tej placówce, które wywołują uśmiech i satysfakcję z każdej drobnej zmiany u nich na lepsze. Na co dzień jestem uśmiechniętą i pozytywnie nastawioną do życia osobą, która ceni dobro i szacunek. Uważam że prawdziwym darem w życiu jest pomoc niesiona innym, a dobro do nas powraca. Uwielbiam spędzać aktywnie czas, a chwile spędzone z rodziną uważam za bezcenne.

mgr Aleksandra Fugler ? wychowawca ? Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Filologicznym. Ukończyłam również Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną i uzyskałam tytuł logopedy, a także Wydział Pedagogiki i Psychologii na kierunku Pedagogika gdzie uzyskałam tytuł magistra pedagogiki wczesnoszkolnej. A wcześniej Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych gdzie uzyskałam tytuł plastyka.
W pracy z dziećmi staram się pamiętać o zdaniu: ?Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu?. Każde dziecko to osobny mały świat, indywidualna, niepowtarzalna historia, którą czasami trzeba czytać między wierszami – wtedy mamy szansę dostrzec drzemiący w nim potencjał.

mgr Dominika Bartosz– absolwentka Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej wydziału Społeczno- Medycznego. Uzyskała tytuł licencjata fizjoterapii.
Posiadam bogate doświadczenie zawodowe. Odbyłam praktyki zawodowe w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich oraz w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Urazowym w Piekarach Śląskich. Szeroki zakres obowiązków na oddziałach szpitalnych pozwolił mi na poznanie wielu schorzeń i zastosowanie różnych metod rehabilitacji.
Staż odbyty w firmie Fizjo ? MED II w Katowicach posłużył w nabywaniu wielorakiego doświadczenia. Jako asystent fizjoterapii prowadziłam pracę indywidualną i grupową z pacjentami w działach: kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, krioterapii, masażu, oraz ćwiczenia na basenie. Ponadto prowadziła zajęcia rehabilitację osób zdrowych i niepełnosprawnych (dorośli i dzieci autystyczne), oraz dokumentację medyczną pacjentów. Pogłębiłam swoją wiedzę biorąc udział w kursie masażu I i II stopnia uzyskując tytuł masażystki. Od 2013 Podjęła współpracę w firmie Karlik ? Logopedia gdzie prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi z dysfunkcjami układu ruchu, oraz chorymi na autyzm. Grudzień 2014 prowadzenie wykładu w MEGA CENTRUM ROZWOJU w Bytomiu o tematyce: ?Profilaktyka schorzeń układu ruchu (w tym m.in. schorzenia kręgosłupa, choroby reumatoidalne)?. Od stycznia do kwietnia prowadziła zajęcia terapeutyczne indywidualne dla pacjentów w 4 FUTURE Marzena Olchowy w ramach Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych ?Teraz My!?. Obecnie pracuje w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym ?Niebieski Zakątek? w Chorzowie jako fizjoterapeuta.

Na co dzień jestem osobą wesołą i energiczną, która stara się we wszystkim znaleźć tylko same pozytywy. jestem wrażliwa na ludzką krzywdę i lubię pomagać innym. Stad zamiłowanie do swojego zawodu. W Wolnym czasie cenię odpoczynek na łonie natury z dobrą książką w ręku. Interesuję się muzyką, sportem i dogoterapią a każdą chwilę uważam za bezcenną.

mgr Aleksandra Karlik – Jestem logopedą, neurologopedą, surdologopedą, pedagogiem leczniczym, polonistą. Absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiadającą doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi z normą intelektualną (praca w Gimnazjum nr 20 w Katowicach) jak i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (praca w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach, która znajduje się na terenie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka) z którymi pracuję na oddziałach onkologii, hematologii i chemioterapii, a także neurochirurgii dziecięcej. Prowadząca również Poradnię Logopedyczną w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (Szpital Kliniczny).
Od początku swojej kariery zawodowej pracuję z dziećmi: autystycznymi, z zespołem Aspergera i Downa, ORM, afatycznymi, z implantami ślimakowymi i pniowymi, niedosłuchem centralnym, dysleksją oraz zaburzeniami neurorozwojowymi, nadpobudliwością ruchową, zaburzeniami zachowania, ADHD.
Diagnozuję rozwój i postępy językowo ? edukacyjne dziecka, prowadzę szkolenia dla pacjentów, nauczycieli i rodziców.
Moje zainteresowania pracą z dziećmi ze sprzężonymi zaburzeniami wynikają również z osobistych doświadczeń, ponieważ mam syna, u którego zdiagnozowano padaczkę, niedosłuch centralny i zaburzenia motoryczne.

Ukończyłam wiele kursów, szkoleń, warsztatów, m.in.:
Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci ? terapia neurobiologiczna.
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych i z afazją).
Neuro ? sensomotoryczna Integracja Odruchów Twarzy wg dr S. Masgutowej.
?Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych ? usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu.
Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania.
Nowe techniki plastyczne na zajęciach logopedycznych z dziećmi.
?Klucze do słów? dr Katarzyna Kłosińska.
?Bliżej baśni? czyli budowanie systemu wartości najmłodszych uczniów.
?Jak doskonalić pisanie dłuższych form wypowiedzi?.
Nowe tendencje w nauczaniu języka polskiego w zreformowanej szkole. Nowe egzaminy a nowe podręczniki.

mgr Dominika Frąckowiak ? logopeda – Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunkach: logopedia oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Do pracy logopedy przygotowywała się od wielu lat studiując i równolegle odbywając praktyki zawodowe w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Od początku swojej pracy zawodowej pracowała z najmniejszymi pacjentami jako logopeda w żłobkach i przedszkolach. Doświadczenie w pracy logopedycznej z młodzieżą oraz osobami dorosłymi zdobywała pracując w Gabinetach Logopedycznych. Odkąd Dominika pamięta zawsze chciała realizować swoje dwie wielkie pasje, jedną osobistą – podróże a drugą zawodową – chęć bycia dobrym logopedom. Jako osobie pracowitej i ambitnej udaje się jej realizować obydwa marzenia. Ciągła chęć podnoszenia swoich umiejętności, odznaczanie się dużą wrażliwością i empatią w kontaktach z drugim człowiekiem sprawiają, że Dominika jest bardzo cenionym specjalistą.
Ukończone szkolenia, kursy, warsztaty:
Warsztatay szkoleniowe organizowane przez Fundację Orange: Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy ? część I.
Warsztaty naukowo-szkoleniowe w ramach VII Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śl.: O relacji terapeuta ? pacjent,
Kinesiology Taping, czyli dynamiczne plastrowanie jako uzupełnienie terapii neurologopedycznej.
Kursy organizowanye przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis:
Zaczarowane drzewo ? warsztaty plastyczno-literackie,
Kreatywny recykling w pracy z dzieckiem wczesnoszkolnym,
Kolorowy kram ? proste formy zabawkarskie dla dzieci,
Kurs technik: Quilling i Decoupage,
Gry i zabawy logopedyczne dla dzieci przedszkolnych.