Nasza szkoła jest szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej nadane z dniem rozpoczęcia jej działalności tj. 1 września 2017r.

Na chwile obecną wszystkie klasy są oddziałami specjalnymi, w których uczą się dzieci ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim i umiarkowanym, słabowidzeniem, słabosłyszeniem, niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, zagrożone niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Oprócz podstawowych działań związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką i realizacją rewalidacji oferujemy naszym uczniom szereg dodatkowych terapii, o których przeczytać można tu: wsparcie – nasze terapie

Nasza społeczność szkolna mieści się w dwóch placówkach znajdujących się na terenie miasta Chorzowa. Placówki są wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dedykowane do pracy z uczniem z orzeczeniem.

Budynek klas I-III położony jest na ul. Piotra Skargi 34M. W budynku znajduje się 9 sal lekcyjnych, sala wychowania fizycznego, gabinety terapeutyczne, sala doświadczania świata, sala integracji sensorycznej, biblioteka, sala warsztatów kulinarnych, salka wyciszeń.

Klasy IV-VIII zajmują dwupiętrowy budynek na ul. Opolskiej 21, w którym mamy do dyspozycji 11 sal lekcyjnych, salę wychowania fizycznego, gabinety terapeutyczne, w tym salę doświadczania świata i integracji sensorycznej, świetlico- stołówkę, w której odbywają się również warsztaty kulinarne, mini siłownię i kącik wyciszeń. Dwie sale stały się miejscem wykorzystywanym do spędzania przez uczniów przerw międzylekcyjnych. Teren budynku jest ogrodzony. Część parkingu przeznaczyliśmy na mini boisko oraz hipoterapię, a na terenie zielonym powstała szklarnia, z której uczniowie korzystają podczas hortiterapii.

Szkoły otwarte są w godzinach 7:30 – 15:30.

Staramy się tworzyć szkołę przyjazną uczniom i bezpieczną, otwartą na potrzeby dzieci, współpracującą z rodzicami. Chcemy wspomagać rodziców w procesie wychowawczym, aby wspólnymi siłami przygotować naszych uczniów do życia oraz dalszej nauki.