Jesteśmy zespołem, który tworzy terapeutyczne punkty przedszkolne oraz szkołę podstawową dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami rozwoju.
Oprócz podstawowych działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką, realizacją rewalidacji, oraz w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć z psychologiem, pedagogiem, rehabilitantem ruchu czy logopedą, oferujemy naszym dzieciom i uczniom: Trening słuchowy metodą A.A. Tomatisa, Integrację sensoryczną, Fizjoterapię, Terapię behawioralną, Muzykoterapię, Bajkoterapię, Arteterapię, Hipoterapię, Dogoterapię,  Terapia taktylna dr S. Masgutowej, Masaż Shantala, Gimnastyka mózgu Dennisona, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dotyk i Komunikację Knill`a,  Terapię ręki i stopy, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Alternatywne Metody Komunikacji, Zajęcia Kulinarne, Zajęcia Chóru, Zajęcia z Robotyki.
mgr Marzena Olchowy  – Dyrektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Zakątek”, „Niebieski Zakątek II” oraz Niepublicznej Szkoły podstawowej „Niebieski Zakątek” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Chorzowie.
Jestem nauczycielem oraz terapeutą z wieloletnim doświadczeniem.
Ze względu na zafascynowanie pracą z dzieckiem z różnymi deficytami rozwoju ukończyłam wiele kierunków studiów i kursów dających mi solidne podstawy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, m.in. zarządzenie i organizację w oświacie, oligofrenopedagogikę, edukację i rehabilitację osób z autyzmem, jestem wykwalifikowanym Terapeutą Behawioralnym oraz terapeutą treningu słuchowego metodą A.A. Tomatisa. Ukończłam protetykę słuchu, Alternatywne Metody Komunikacji, język migowy, Trening Umiejętności Społecznych, Diagnozę i Terapię Autyzmu.
Myślą przewodnią w mojej pracy są piękne słowa naszego papieża Polaka Jana Pawła II – „Każde dziecko jest jak słońce, które wschodzi”.

mgr Joanna Larysz – Ukończyłam Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną  im. Kard. A. Hlonda w Mysłowicach o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne gdzie uzyskałam tytuł magistra. Jestem także absolwentką Studiów Podyplomowych w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach o specjalności Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną.
Kursy, szkolenia, staże:
– III modułowy kurs bazowy- Terapia behawioralna w teorii i praktyce osób ze spektrum autyzmu
– staż profesjonalny w Centrum Terapii Behawioralnej
– udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wielozmysłowy świat dziecka- Snozelen drogą inspiracji do nowatorskich metod usprawniania, rehabilitacji i terapii
– „Plan aktywności- jako metoda wspomagająca edukację i pracę terapeutyczną dziecka ze spektrum autyzmu”
– udział w wykładzie i akcji artystycznej w ramach projektu Future Artist
– udział w II konferencji metodycznej z cyklu: Dziecko i uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pt „Dziecko z dysfunkcją słuchu w szkole”
– szkolenie z zakresu pierwszej pomocy: „Szkolenie pediatryczne- podstawowe z obsługą defibrylatora AED”
– kurs kierownika wycieczek szkolnych

Na co dzień jestem uśmiechniętą i pozytywnie nastawioną do życia osobą, która ceni dobro i szacunek. Uważam że prawdziwym darem w życiu jest pomoc niesiona innym, a dobro do nas powraca.

mgr Aleksandra Fugler Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskałam tytuł magistra pedagogiki wczesnoszkolnej. Ukończyłam również Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną i uzyskałam tytuł logopedy, oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- Oligofrenopedagogika.
W pracy z dziećmi staram się pamiętać o zdaniu:
„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.
Każde dziecko to osobny mały świat, indywidualna, niepowtarzalna historia, którą czasami trzeba czytać między wierszami – wtedy mamy szansę dostrzec drzemiący w nim potencjał.
Kursy, szkolenia, staże:
III modułowy kurs bazowy- Terapia behawioralna w teorii i praktyce osób ze spektrum autyzmu
Staż profesjonalny w Centrum Terapii Behawioralnej
VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wielozmysłowy świat dziecka- Snozelen drogą inspiracji do nowatorskich metod usprawniania, rehabilitacji i terapii”
„Obserwacja i stymulacja rozwoju funkcji psychomotorycznych dzieci  5 i 6 letnich”
„Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- niedosłuch, zespół Aspergera. Jak opracować IPET?”
„Skaczę, śpiewam i rymuję. Dysleksją się nie przejmuję”
„Oczekiwania komunikacyjne i językowe wobec dzieci przedszkolnych”
„Plan aktywności- jako metoda wspomagająca edukację i pracę terapeutyczną dziecka ze spektrum autyzmu”
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy: „Szkolenie pediatryczne- podstawowe z obsługą defibrylatora AED”

Monika Basa – …”Póki żyjemy, używajmy życia” dlatego CZERPIĘ Z ŻYCIA ILE SIĘ DA, ponieważ „Życie jest jak pudełko czekoladek – nigdy nie wiesz, co ci się trafi”.

Na co dzień jestem uśmiechniętą, wesołą i pozytywnie nastawioną do życia jak i otoczenia osobą, która bardzo ceni sobie dobro, szacunek, lojalność, pomoc oraz prawdomówność.

Uwielbiam pracę z dziećmi, która sprawia mi ogromną radość i daje satysfakcję, a przede wszystkim mogę się przy niej spełniać, ponieważ najważniejsze jest to, aby ROBIĆ TO CO SIĘ NAPRAWDĘ KOCHA!

Uważam, iż dobro i pomoc niesiona innym wypływa prosto z serca oraz wnętrza każdego człowieka.

(…) „Nie patrz na piękno, lecz na serce człowieka. Bo serce zostaje, a piękno ucieka”

Ponadto uwielbiam podróże, odkrywając przy nich nowe,ciekawe miejsca, a projektowanie, dekoracja, sport jak i muzyka są dla mnie chwilą relaksu, którą sobie bardzo cenię.

Lubię także aktywnie spędzać każdą wolną chwilę, chętnie poświęcam czas na dobrą literaturę i ciekawy film, a chwile spędzone z rodziną są dla mnie bezcenne!

Monika Basa 😉

mgr Mateusz Kaźmierczak – magister fizjoterapii, absolwent studiów stacjonarnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uczestnik różnorakich kursów fizjoterapeutycznych (m.in. PNF, Kinesiology Taping, Terapii mięśniowo-powięziowej Trigger Points), człowiek o przeróżnych pasjach: od fizjoterapii i sportu (do pracy jeździ, niezależnie od pogody i pory roku, oczywiście na rowerze;)), poprzez teologię (która to pasja miała swój etap również i w formacji zakonnej braci dominikanów;)), po m.in. gitary i klawisze, jazzową kompozycję i aranżację oraz realizację dźwięku.

„Praca z dziećmi daje mi ogrom radości, uśmiechu i pozytywnej energii, a możliwość zostania „wujkiem” tylu kochanych dzieci jest dla mnie absolutnie wyjątkowa i bezcenna! :)”