Nasze przedszkole jest placówką niepubliczną, która rozpoczęła swą działalność 1 czerwca 2015r.

Wszystkie oddziały są oddziałami specjalnymi, w których uczą się dzieci ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim i umiarkowanym, słabowidzeniem, słabosłyszeniem, niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, zagrożone niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Oprócz podstawowych działań związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką, realizacją rewalidacji oraz zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oferujemy naszym wychowankom szereg dodatkowych terapii, o których przeczytać można tu: http://www.niebieskizakatek.pl/wsparcie-nasze-terapie/.

Nasza placówka przedszkolna znajduje się na terenie miasta Chorzowa. Placówka jest wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dedykowane do pracy z uczniem z orzeczeniem.

Punkt przedszkolny mieści się w Chorzowie przy ul. Wesołej 24 i otwarty jest codziennie w godzinach 7:30 – 15:30.

Staramy się tworzyć placówkę przyjazną uczniom i bezpieczną, otwartą na potrzeby dzieci, współpracującą z rodzicami. Chcemy wspomagać rodziców w procesie wychowawczym, aby wspólnymi siłami przygotować naszych wychowanków do życia oraz dalszej nauki.