Przekazujemy Państwu informację uzyskaną z UM Chorzów dotyczącą dowozu dziecka busem. Pod informacją znajduje się link do zarządzenia. Na dole zarządzenia znajduje się wniosek do pobrania.

Dzień dobry,
w związku z kończącym się rokiem szkolnym 2023/2024,proszę o przekazanie informacji rodzicom o konieczności wypełnienia wniosku o zapewnienie dowozu dziecka niepełnosprawnego busem na rok szkolny 2024/2025.Wnioski można składać bezpośrednio w Wydziale Edukacji pok. 402 lub w  Kancelarii Urzędu Miasta pok. nr 2 (proszę kierować na Wydział Edukacji) , proszę w miarę możliwości dostarczyć wnioski do dnia 28 czerwca br. Proszę o dostarczenie kserokopii orzeczenia i dołączenie do wniosku.Proszę o zwrócenie uwagi czy dane z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wypisane na wniosku są prawidłowe, i czy orzeczenie jest ważne (można również wykonać kserokopię orzeczenia i dołączyć do wniosku).W załączeniu przesyłam wzór wniosku, oraz Zarządzenie nr OR.32.2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku (z późn. zm.) w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Miasto Chorzów oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

https://bip.chorzow.eu/index.php?id=157925146718286594

Wniosek został uaktualniony i posiada nowe zapisy.