Marzena Olchowy – dyrektor szkoły
Katarzyna Watała – wicedyrektor, pedagog
Aleksandra Fugler – koordynator placówki na ul. Opolskiej 21, oligofrenopedagog
Justyna Wolff-Kędzior – koordynator placówki na ul. Piotra Skargi 34M

Placówka ul. P. Skargi 34M – KLASY I-III:

Weronika Kraus – wychowawca
Patrycja Thoma – pomoc nauczyciela
Monika Noszyła – wychowawca
Marta Busek – pomoc nauczyciela
Sylwia Tomys – wychowawca
Anna Zadora – pomoc wychowawcy
Katarzyna Pietraszek – wychowawca
Monika Matysek – pomoc wychowawcy
Bożena Pietrzak – Szatanik- wychowawca
Agnieszka Busek – pomoc wychowawcy
Kalina Kubat – wychowawca, oligofrenopedagog
Monika Basa – pomoc nauczyciela
Agnieszka Ciosek – asystent ucznia niepełnosprawnego
Magdalena Jeziorska – pomoc nauczyciela
Wioletta Kołodziejczak – pomoc nauczyciela
Joanna Larysz – oligofrenopedagog

Weronika Sroczyńska – psycholog
Katarzyna Kowol – neurologopeda
Mateusz Kaźmierczak – fizjoterapeta

Małgorzata Bira – nauczyciel religii
Marta Garczorz- nauczyciel języka angielskiego
Marcin Pytel – nauczyciel wychowania fizycznego

PLACÓWKA ul. Opolska 21 – KLASY IV-VIII:

Agnieszka Mnich – wychowawca, nauczyciel współorganizujący
Janina Gładysz – nauczyciel współorganizujący
Anna Urzędowska – wychowawca, nauczyciel współorganizujący, warsztaty kulinarne
Klaudia Sopala – nauczyciel współorganizujący
Sylwia Podstowka – pomoc nauczyciela, hortiterapia
Monika Krajewska-Wawszczyk – wychowawca, nauczyciel współorganizujący
Marcin Pawlas – wychowawca, nauczyciel współorganizujący
Iwona Magdziarz – wychowawca, nauczyciel współorganizujący
Klaudia Pyskło – nauczyciel współorganizujący
Izabela Młynarska – pomoc nauczyciela

Żaneta Niklas – psycholog
Katarzyna Rymarzewska – fizjoterapeuta, oligofranopedagog, terapeuta SI
Anna Latos – fizjoterapeuta
Agnieszka Kowalczyk – neurologopeda, surdologopeda

Ewelina Ginter-Sobańska – nauczyciel języka polskiego
Sabina Skałka-Gawlik – nauczyciel języka polskiego
Sławomir Garczorz – nauczyciel języka angielskiego
Sonia Witek – nauczyciel języka niemieckiego
ks. Adrian Pawłowski – nauczyciel religii, geografii, przyrody
Andrzej Niemiec – nauczyciel matematyki
Mariola Konieczna – nauczyciel informatyki
Grzegorz Gadaj – nauczyciel informatyki
Katarzyna Szychowska – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania do życia w rodzinie
Robert Łysik – nauczyciel wychowania fizycznego
Danuta Hornik – nauczyciel biologii
Rafał Simon – nauczyciel chemii, fizyki
Alicja Taracińska-Świerszcz – nauczyciel plastyki, techniki
Sabina Wilczek – nauczyciel muzyki