Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne, lub niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nieprawidłowo, jeżeli posiadacie Opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju Waszego dziecka, możecie skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistów Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Zakątek”.
Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 r.ż.).

Organizujemy zajęcia indywidualne oraz grupowe w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci przedszkolnych.
Oferujemy profesjonalne zajęcia i terapie w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pociech.
W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka proponujemy zajęcia z oligofrenopedagogiem, logopedą, psychologiem oraz z rehabilitantem ruchu.